ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถ “โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน (รอบ 5)” ปีการศึกษา 2563

📢 ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 📢

 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส.เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน (รอบ 5)

 📥 link : https://bit.ly/367FNjz

 📌 เด็ก 63 ก่อนเปิดเทอม ไม่มีเหงาแอด #Line มาคุยกับเราได้

>>> https://bit.ly/2UVZS77

#สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า#IBT