ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี “โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี” ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม #TH
สำหรับวุฒิ ม.6 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า #IBT
สำหรับวุฒิ ม.6 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
เด็ก 63 ก่อนเปิดเทอม ไม่มีเหงาแอด #Line มาคุยกับเราได้