ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี “โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT” ปีการศึกษา 2563

 ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า #IBT
สำหรับวุฒิ ม.6 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
เด็ก 63 ก่อนเปิดเทอม ไม่มีเหงาแอด #Line มาคุยกับเราได้