ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 (รอบ Portfolio)

**ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามข้อประกาศที่มีรายชื่อของตนเอง**

 1.  โครงการ Portfolio

 2.  โครงการโควตาเรียนดี

 3.  โครงการโรงเรียนเครือข่าย 1

 4.  โครงการต่อยอด ปวส. 1

————————————————————
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
092-0415234

https://www.facebook.com/basdeanoffice/inbox