ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O – NET และ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง “ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O – NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี และ โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2564” คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามข้อประกาศที่มีรายชื่อของตนเอง
 
1. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O – NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี
 
170101-สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH) – ม.6
Link : https://bit.ly/3xMsDGb
 
170102-สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) – ม.6
Link : https://bit.ly/3uh8vtj
 
 
2. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT
 
170102-สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) – ม.6
Link : https://bit.ly/33ahJMn
 
————————————————————
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
092-0415234
https://www.facebook.com/basdeanoffice/inbox