ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. / ปวส. ปีการศึกษา 2564

 **ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามข้อประกาศที่มีรายชื่อของตนเอง**

17101-สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH) – ปวช.

Link : https://bit.ly/3hly8po

17301-สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBTT) – ปวส.

Link : https://bit.ly/3uId14p

————————————————————

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :

✅ 092-0415234

✅ https://www.facebook.com/basdeanoffice/inbox