ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษา วุฒิ ปวช. / ปวส. ปีการศึกษา 2564

ประกาศ
เรื่อง “ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษา วุฒิ ปวช. / ปวส. ปีการศึกษา 2564” คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามข้อประกาศที่มีรายชื่อของตนเอง
ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา วันที่ 10-17 มิถุนายน 2564
17301-สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBTT) – ปวส.
17302-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (THT) – ปวส.
————————————————————
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
✅ 092-0415234