ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission 1&2)

📢 ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 📢
เรื่อง “ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) และ โครงการรับกลางร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (Admission 2)”
📌ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามข้อประกาศที่มีรายชื่อของตนเอง📌
🎯 ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา  🔜 วันที่ 14-21 มิถุนายน 2564
🔵 17101-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH)
🔵 17102-สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT)
————————————————————
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
✅ 092-0415234