ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ม.6 / ปวช. / ปวส. TCAS รอบที่ 4 (เพิ่มเติม)

📢 ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี📢

เรื่อง “ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. TCAS รอบที่ 4 (เพิ่มเติม)”

📌ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามข้อประกาศที่มีรายชื่อของตนเอง📌
 
🎯 ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 🔜 วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564
 
🔵 17101-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH)
 
🔵 17102-สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT)
 
————————————————————
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
✅ 092-0415234
✅ https://www.facebook.com/basdeanoffice/inbox