ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio 1.1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

เรื่อง “ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio 1.1 ปีการศึกษา 2565”

สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์แต่ละโครงการได้ตามลิ้งค์ ⬇️
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH/THT)
1️⃣ โครงการโควตาเรียนดี 1.1
ม.6 – ปวช. (17101) : https://bit.ly/3GVKdek
2️⃣ โครงการโควตา Portfolio 1.1
ม.6 – ปวช. (17101) : https://bit.ly/3soc9na
3️⃣ โครงการต่อยอด ปวส. 1.1
ปวส. (17302) : https://bit.ly/3socm9W

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT/IBTT)
1️⃣ โครงการโควตาเรียนดี 1.1
ม.6 – ปวช. (17102) : https://bit.ly/3FnZ416
ปวส. (17301) : https://bit.ly/32qlkJ3
2️⃣ โครงการโควตา Portfolio 1.1
ม.6 – ปวช. (17102) : https://bit.ly/3ea2TL1
3️⃣ โครงการโควตาพื้นที่ 1.1
ม.6 – ปวช. (17102) : https://bit.ly/3qhmwXc
4️⃣ โครงการโควตา รร.เครือข่าย 1.1
ม.6 – ปวช. (17102) : https://bit.ly/3GXRr1y
ปวส. (17301) : https://bit.ly/3J7wRxO
5️⃣ โครงการต่อยอด ปวส. 1.1
ปวส. (17301) : https://bit.ly/3qeKAtR

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
✅ โทร : 092-0415234 หรือทัก inbox มาในเพจได้เลยค่ะ