ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา (Quota) TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

เรื่อง “ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา (Quota) TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565”

สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์แต่ละโครงการได้ตามลิ้งค์ ⬇️
 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH/THT)
1️⃣ โครงการโควตาพื้นที่ 2
ม.6 – ปวช. (17101) : https://bit.ly/3rOcyOV
2️⃣ โครงการโรงเรียนเครือข่าย 2
ม.6 – ปวช. (17101) : https://bit.ly/3vNgZL4
3️⃣ โครงการต่อยอด ปวส. 2
ปวส. (17302) : https://bit.ly/3OBHQlw
 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT/IBTT)
1️⃣ โครงการโควตาพื้นที่ 2
ม.6 – ปวช. (17102) : https://bit.ly/3ELn8es
ปวส. (17301) : https://bit.ly/3ELVAWl
2️⃣ โครงการโรงเรียนเครือข่าย 2
ม.6 – ปวช. (17102) : https://bit.ly/37HEk8O
3️⃣ โครงการต่อยอด ปวส. 2
ปวส. (17301) : https://bit.ly/3xOOgrG
————————————————————
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
✅ โทร : 092-0415234 หรือทัก inbox มาในเพจได้เลยค่ะ
————————————————————