รับสมัครพนักงานพิเศษ 3 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รับสมัครพนักงานพิเศษ 3 อัตรา 
1. ช่างเทคนิค อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,670 บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
2. พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 9,100 บาท 
ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,000 บาท
สมัครที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 1
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
129 ม. 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โทร 037-217300 ต่อ 7520
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กันยายน 2562
ในวันและเวลาราชการ