รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio 1.1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
เรื่อง “รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบ Portfolio 1.1″ 
สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์แต่ละโครงการได้ตามลิ้งค์ ⬇️
1️⃣ โครงการโควตาเรียนดี 1.1
2️⃣ โครงการโควตา Portfolio 1.1
3️⃣ โครงการโควตาพื้นที่ 1.1
4️⃣ โครงการโควตา รร.เครือข่าย 1.1
5️⃣ โครงการต่อยอด ปวส. 1.1