รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2565

📣 ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 📣
เรื่อง “รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2565”

📌 สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่าน Google Meet
>>> วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 <<<

✔ สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ที่ link 📥 https://bit.ly/3LEUdeZ

————————————————————————————————————————————————————————————————–

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :

✅ โทร : 092-0415234

✅ Facebook : www.facebook.com/FBASofficial