รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ปวช. หรือ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564

📢ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ📢
เรื่อง “รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีปวช. หรือ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564”
🔴 สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ทางโทรศัพท์ 🔜 วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ >>> https://bit.ly/3gWOnJb